Használati feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

1. A csokifuggo.hu üzemeltetője, a Csokifüggő Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a jelen dokumentumban (ÁSZF) foglaltak szerint vállalja az Interneten, a csokifuggo.hu címen elérhető oldalain, internetes áruházán keresztül történő szolgáltatás működtetését, üzemeltetését, a szolgáltatás megrendelésétől a megrendelt áruk kiszállításáig.

2. A csokifuggo.hu oldalon üzemeltetett internetes áruházában árucikkek megvásárlására van lehetőség. Az oldalon található, és a Megrendelő által megvásárolt áruk jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudhatók meg. A termékleírások pontatlanságáért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Szolgáltató rögzíti, hogy az oldalon az egyes árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet, változhat.

3. A csokifuggo.hu oldalon üzemeltetett internetes áruházában feltüntetett árucikkek megvásárlására a készlet erejéig van lehetőség. Természetesen az oldal üzemeltetése során, kellő gondossággal történik az egyes árucikkek feltüntetése, frissítése. Az egyes készletek meglétéért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

4. Szolgáltató és a Megrendelő között a jogviszony a megrendelés leadásával jön létre. A megrendelés csak és kizárólag a csokifuggo.hu oldalon keresztül lehetséges on-line módon. A megrendelés feltétele az előzetes regisztráció. A regisztráció sikerességéről, valamint a megrendelés megtörténtéről Szolgáltató igazolást küld a Megrendelő által megadott email címre. A regisztráció, megrendelés és ennek alapján történő teljesítés során, egészen a kiszállításig a Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályok maximális betartásával jár el. A regisztrációt követő megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a csokifuggo.hu nem iktatja és a későbbiekben sem lesz hozzáférhető.

5. A regisztráció során megadott adatok tartalmáért a Megrendelő tartozik felelősséggel. A nem a valóságnak megfelelően kitöltött űrlapokból, a hamis, hibás vagy elégtelen regisztrációból eredő károkért a Szolgáltatót értelemszerűen felelősség nem terheli.

6. A regisztráció feltétele, hogy a Megrendelő az ÁSZF-t, és az Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerte, megtekintette és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el. Szolgáltató biztosítja, hogy a csokifuggo.hu oldalon mind az ÁSZF, mind az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető. Korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint amelyet a regisztráció kitöltése során megadtak. Az azonosító minden esetben a regisztrált felhasználó által megadott email cím.

7. Megrendelés esetén Megrendelőnek meg kell adnia a számlázási adatait, mely adatok valódiságáért felelősség kizárólag a Megrendelőt terhelik. Szolgáltató a megadott adatok alapján állítja ki a megrendelés után a számlát. A számlakiállítás az adójogszabályok és az adóhatóság által támasztott jogi követelményeknek megfelel.

8. Szolgáltató kijelenti és egyben vállalja, hogy a regisztráció és megrendelés során rögzített adatok a törvényi előírásnak megfelelően kerülnek rögzítésre, felhasználásra egészen a regisztrációtól kezdve a megrendelt áruk kiszállításáig. A kiszállítás esetében bevont szállító cégek adatkezeléséért felelősséget, szintén a törvényi előírásoknak megfelelően a kiszállító cég vállal. Szolgáltató csak és kizárólag olyan szállító cégekkel működik közre, akik a hatályos magyar törvényi előírásoknak minden szempontból megfelelnek.

9. Szolgáltató kijelenti, hogy a megrendelés leadásáról azonnal, de legkésőbb 12 órán belül automatikus visszaigazolást küld Megrendelő e-mail címére, amelyben a megrendelés minden lényeges adata feltüntetésre kerül. Az elektronikus levelet fogadó Szolgáltató esetleges technikai problémáiból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk.

10. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt termékek rendelkezésre álljanak és a Megrendelőket a teljes rendelési mennyiséggel kiszolgálja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató törekvése ellenére előfordulhat, hogy a raktárkészlet hiány alakul ki és ezért néhány megrendelt termék nem áll kellő mennyiségben rendelkezésre.

11. Amennyiben az adott megrendelést alkotó termékek összesített darabszámát tekintve a termékek kevesebb, mint 80%-a áll csak rendelkezésre, ebben az esetben Szolgáltató telefonon felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel és tájékoztatja a termékhiány mértékéről, és ezzel egyidejűleg egyeztet vele, hogy kéri-e a csökkentett mennyiségben történő teljesítést, vagy nem. Amennyiben nem kéri a csökkentett mennyiségű teljesítést, a megrendelés érvényét veszti és a Felek mentesülnek kötelezettségeik alól.